ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೇಳಬಹುದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವು..ಒಮ್ಮೆ ಓದಿ.. ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೂಲ ದೇಗುಲ ಕಟ್ಟಿಸಿದವರು ಯಾರು.? ಉತ್ತರ…
ಹೆಚ್ಚು ಓದಿ