ಬೆಂಗಳೂರು ಐಟಿ ಸಿಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಿಲಿಕಾನ್​ ವ್ಯಾಲಿ ಎಂದೇ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮುಂದೊಂದು…
ಹೆಚ್ಚು ಓದಿ