ಕಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಈಗ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಯಾರ ಜೊತೆ ಅಂತೀರ…
ಹೆಚ್ಚು ಓದಿ